Tin tức - thông báo

HƯỚNG DẪN TRA CỨU THỜI KHÓA BIỂU


1. Đăng nhập hệ thống
- Địa chỉ truy cập: http://sv.dlu.edu.vn chọn biểu tượng liên kết: Thời khóa biểu; học phí; điểm thi (hoặc truy cập trực tiếp từ địa chỉ: http://online.dlu.edu.vn).
- Click vào nút “Đăng nhập” ở góc phải màn hình.- Hệ thống chuyển sang trang đăng nhập: Nhập mã sinh viên và mật khẩu được cấp (mặc định là mã sinh viên)


2. Tra cứu thời khóa biểu
a. Tra cứu theo lớp- Chọn “Học vụ”, chọn “Thời khóa biểu”.
- Mặc định hệ thống thể hiện lịch học trong tuần hiện tại của sinh viên.
- Có thể chọn “Tuần” khác để xem thời khóa biểu theo tuần.
- Có thể xem thời khóa biểu của các lớp khác bằng cách chọn lại “Lớp”.

b. Tra cứu thời khóa biểu giảng viên- Chọn “Thời khóa biểu giảng viên”.
- Chọn “Giảng viên” và “Tuần” muốn xem thông tin lịch giảng của giảng viên.

 

 3. Xem thông tin thời khóa biểu không cần đăng nhập

- Sinh viên vào trang http://qlgd.dlu.edu.vn

- Sinh viên có thể xem thời khóa biểu theo lớp, thời khóa biểu giảng viên và thời khóa biểu phòng

Sinh viên xem file hướng dẫn chi tiết tại đây