Tin tức - thông báo

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỌC KỲ HÈ

1. Đăng nhập hệ thống

  • Địa chỉ truy cập: http://sv.dlu.edu.vn chọn biểu tượng liên kết: Thời khóa biểu; học phí; điểm thi (hoặc truy cập trực tiếp từ địa chỉ: http://online.dlu.edu.vn).
  • Click vào nút “Đăng nhập” ở góc phải màn hình.
  • Hệ thống chuyển sang trang đăng nhập: Nhập mã sinh viên và mật khẩu được cấp (mặc định là mã sinh viên)

 

 2. Đăng ký học kỳ hè

 

  • Chọn “Học vụ”, chọn “Đăng ký học phần phần”. Sẽ xuất hiện trang như bên dưới

 

 

  • Sinh viên chọn “Ghi danh”, sẽ xuất hiện trang như bên dưới

 

 

 

(1) Chọn môn học cần ghi danh và ấn “Lưu ghi danh”.

(2) Hủy ghi danh nếu không muốn ghi danh môn học.

 

 

Sinh viên xem file hướng dẫn chi tiết tại đây